Skillnaden mellan kamerabevakning och larm med kamera

Det är mycket vanligt att inbrottslarm har kamera. Detta oavsett om larmet används av privatperson eller ett företag. Men att larmet har kamera är inte samma sak som kamerabevakning. Det gäller att skilja på begreppen.

Larm med kamera

Ett larm som har kamera ger extra säkerhet – om något specifikt händer. Larmet kan exempelvis vara kopplat till brytsensorer eller fönstersensorer. Dessutom även sensorer som känner av värme eller rök. När larmet aktiveras kommer även kameran att aktiveras. Dessa bilder får larmoperatören tillgång till och kan därmed enkelt se vilka åtgärder som behöver vidtas. Exempelvis:

  • Skicka väktare till platsen för extra kontroll
  • Skicka polis till platsen vid inbrott
  • Skicka ambulans vid olyckshändelse
  • Skicka brandkår vid brand eller rökutveckling

Larmoperatörerna har däremot inte tillgång till materialet resten av tiden. Den som äger larmet har inte heller nödvändigtvis tillgång till det material som kameran filmar. Målet är helt enkelt primärt att larmbolaget ska kunna agera korrekt – när larmet aktiveras.

Kamerabevakning

Kamerabevakning har flera syften. Kamerorna brukar oftast vara placerade så att de är synliga – för att därmed avskräcka för inbrott eller skadegörelse. På detta sätt har kamerabevakning proaktiv funktion. Kamerorna är uppkopplade till larmcentralen dygnet runt och beroende på vilka tjänster som företaget har kan bevakning ske regelbundet. En del företag har kamerabevakning där personal följer händelserna på flera olika skärmar dygnet runt för att snabbt kunna agera korrekt. De som har kamerabevakning kan i regel även följa vad dessa filmar direkt i en tillhörande app. Via appen kan även oftast larm slås på/av, tillfälliga larmkoder skapas och inställningar göras. En del kameror har även högtalare vilket innebär att den som har appen kan prata, via larmets högtalare, med de som befinner sig i bostaden.

Eftersom materialet sparas (ofta i en molntjänst) går det lätt att gå tillbaka och titta på en händelse vid en specifik tidpunkt. Självklart är det en stor fördel för möjligheten att klara upp brottet då det tydligare går att se vad som skett, vem som gjort vad m.m. Den stora skillnaden mellan kamerabevakning och larm med kamera är vilket skydd som ges. Larmet ger enbart hjälp om larmet aktiveras – kamerabevakning skapar även ett proaktivt skydd samt fler funktioner för användaren. Därmed ger även kameror en större säkerhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *