Lätt att hyra in sjuksköterska via bemanningsföretag

Som de allra flesta känner till finns det idag en brist på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det är dock relativt enkelt att hyra in en sjuksköterska via bemanningsföretag. Anledningen till detta är att bemanningsföretagen generellt sett har en väldigt god tillgång till skickliga sjuksyrror och…