Lätt att hyra in sjuksköterska via bemanningsföretag

Som de allra flesta känner till finns det idag en brist på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det är dock relativt enkelt att hyra in en sjuksköterska via bemanningsföretag. Anledningen till detta är att bemanningsföretagen generellt sett har en väldigt god tillgång till skickliga sjuksyrror och annan personal inom vård och omsorg. Ibland kan det såklart hända att efterfrågan är större än tillgången men vanligtvis kan behovet tillgodoses av utbudet.

Flera orsaker samverkar till att skapa en brist på sjuksköterskor

Kombinationen av att den moderna läkemedelskonsten har avancerats mycket på senare år och det faktum att den övergripande livskvaliteten har förbättrats gör att vi svenskar idag lever längre än tidigare. Detta är en trend som tycks bestå och som många redan känner till. Detta leder till en utmaning i och med den demografiska förändring som uppstår när den äldre delen av befolkningen blir allt större i förhållande till den yngre.

En åldrande befolkning leder även till en ökning av flera olika sjukdomstillstånd. Några exempel på sådana är:

  • allergier
  • högt blodtryck
  • högt kolesterol
  • diabetes.

Dessa sjukdomstillstånd kräver antingen omfattande vård om omsorg eller kan i förlängningen leda till ett sådant behov. Därför råder det idag en stor brist på sjuksköterskor. Detta trots att allt fler väljer att utbilda sig för att arbeta inom detta yrke. Ett sätt för vårdgivare att lösa detta problem är att hyra in sjuksköterska via bemanningsföretag istället för att anställa egen personal.

Kostnaden för att hyra in en sjuksköterska via bemanningsföretag varierar

En av de allra vanligaste frågorna kring bemanningssjuksköterskor rör kostnaden. Då vad kostar det egentligen att hyra in en sjuksköterska via bemanningsföretag, kanske du undrar? Svaret är att det beror på – flera olika faktorer påverkar kostnaden. Faktorer såsom vårdgivarens geografiska placering samt sjuksköterskans utbildning och kompetens är några exempel på variabler som ger en varierad prisbild.

Därför bör ni som vårdgivare vända er till ert bemanningsföretag för att få ett konkret avtalsförslag när det kommer till bemanning av denna yrkesgrupp. Det finns många fördelar med att göra detta då bemanningen av vakanser underlättas en hel del genom ett samarbete med en sådan aktör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *