Läs en innovativ blogg och väck kreativiteten till liv!

Läs en innovativ blogg och väck kreativiteten till liv!

2015 startade Stefan Löfven igång ett innovationsråd med syfte att verka för ett mer innovativt och konkurrenskraftigt Sverige. Rådets form och namn har ändrats under årens gång, idag heter det Nationella Innovationsrådet men syftet är detsamma. En av årets innovativa blogg är innovationsrådet.se – den har däremot inget med regeringens satsning att göra…

Vad kan man läsa i en innovativ blogg:

Innovationsrådet är en innovativ blogg kan man kan bland annat läsa mer om:

  • Innovationsrådet och dess uppdrag – Rådet består av 10 ledamöter med varierande bakgrunder från näringslivet till den akademiska sektorn. Variationen var viktig för att få en så bred bild som möjligt och för att hämta inspiration från flera olika håll. I grund och botten handlar innovationsrådets arbete om att skapa ett klimat där innovation får ta plats och där utrymme ges för att nya idéer ska få möjlighet att prövas. Till sist ska arbetet leda till ökad kunskap kring uppfinningar och kreativa lösningar inom det offentliga.
  • Få inspiration av andras innovativa idéer och uppfinningar – Att ta del av andras lyckandes och misslyckandes kan vara en källa för inspiration och fungera som en tändsticka för sin egen kreativitet. Kanske det vanligaste och mest uppskattade innehållet i en innovativ blogg.
  • Få tips på hur man själv kan driva innovativa projekt – från idé till färdig produkt. Med en produkt menar vi inte bara en fysisk sådan utan det kan även handla om tjänster och att hitta på nya lösningar för att optimera samarbete mellan olika parter. Här kan man ibland även hitta exempel på lösningar, ett sådant är Flipping Classroom och sökmotoroptimering.
  • I en innovativ blogg kan det även finnas rapporter tillgängliga – Rapporterna kan bland annat handla om de senaste uppdateringarna av information, alltifrån presentationer av undersökningar till den senaste forskningen gjord på området som berör innovation.

Det kan vara svårt att definiera betydelsen och innebörden av begreppet innovation. Förenklat handlar det dock om att driva utvecklingen framåt på ett bättre och mer effektivt sätt än tidigare. Detta kan göras i alla olika typer av branscher, alltifrån bygg och städ-firmor till advokat och reklam-byråer. För att inte tala om alla företag som satsar på digitala lösningar och tjänster. Innovation är något som gynnar hela samhällets utveckling!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *