Vad gör en advokat?

Vad gör en advokat?

Många som utbildar sig inom juridik väljer att specialisera sig mot att bli advokat. Men vad gör en advokat och vad innebär att detta är en ”skyddad titel?”

Skyddad yrkestitel

Med skyddad yrkestitel menas att en person inte får använda denna titel utan att ha adekvat utbildning samt exempelvis legitimering.

Detta gäller exempelvis för läkare och sjuksköterskor samt just advokater. En person som säger sig vara läkare – utan att ha läkarlegitimation – kan fällas i domstol. Detsamma gäller alltså om en person anges sig vara advokat utan att dessa krav är uppfyllda. Exempelvis måste personen även ha ansökt samt blivit godkänd av Advokatsamfundet.

Jurist är inte en skyddad yrkestitel – alla kan ange att de är jurister.

Advokat är skyddad yrkestitel – det är olagligt att ange att man är advokat om så inte är fallet

Vad krävs för att bli advokat?

  • Juristexamen

Grundläggande är att personen har en juristexamen från en högskola eller ett universitet. Detta kallas för att personen har en jur-kand examen.

  • Tre års erfarenhet av juridik

Nästa steg är att börja jobba som jurist och göra detta i minst tre år. Advokatsamfundet kommer nämligen inte att släppa in en person i samfundet om detta krav inte är uppfyllt.

  • Muntlig examen

Efter en muntlig examen kan till sist personen titulera sig som advokat.

Då kvarstår frågan – Vad gör en advokat?

Vad gör en advokat?

Det korta svaret är att en advokat tolkar svenska lagar och implementerar dessa inom det område personen är verksam. Exempelområden är:

Granska avtal och handlingar

Om arbetet sker för företag eller organisationer är det vanligt att en stor del av arbetstiden går ut på att granska avtal och olika handlingar. Detta för att undvika missförstånd eller skadeståndskrav från kund eller leverantör.

Vid konkursbo

Vid en konkurs tar en konkursförvaltare över tillgångarna och arbetar för att kunna återbetala de skulder som finns. I detta arbete kan en advokat bistå med kunskap och hjälp.

Domstolsförhandlingar

Om frågan ”Vad gör en advokat?” skulle ställas till 1000 personer skulle troligtvis majoriteten svara att de hjälper en åklagad person i domstol. Det är även en av uppgifterna men som visas ovan är det betydligt bredare arbetsområde än så. Till stor del handlar det om att hjälpa företag, privatpersoner och myndigheter att undvika att det ens dras till domstol.

Detta är däremot bara exempel. Använd Google och sök med ”Vad gör en advokat” för att hitta ytterligare exempel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *